Dorkbot 10-07-2008

Hardware DIY per Jano i Diego de León

Jano i Diego de Leon ens presentaran els seus darrers projectes d’artesanía electrònica des de dues visions oposades: la acadèmica i la autodidàcta. Ens mostraran algunes de les opcions possibles en la generació de so amb hardware lliure “fes-t’ho tu mateix”. Per una banda veurem el “Farophono” , un sintetitzador modular especialment construït per a ser sincronitzat amb la llum dels fars, que forma part del projecte Sonom (http://www.sonom.org) D’altra banda, les joguines reciclades de Diego de León (http://www.diegoeldeleon.blogspot.com). Una visió molt més infantil de la electrònica. Finalitzarà amb una petita demostració de les possibilitats d’aquests aparells.

Casc de Multiplicidad Lecto-sensorial per Leandro Monasterio

En un món de creixement del hiper-media dels estímuls multimèdia, la inserció d’un dispositiu que permeti portar la lectura a un nívell més enllà de la lletra escrita es totalment factible. La quotidianeitat d’elements aillants del dia a dia, es fa cada dia mes comú, la aparició d’objectes tecnològics com lectors d’mp3, telefons mobils etc, que aillen l’individu del contacte persona-persona, no tan sols fan versemblant la aparició d’objectes com el CASC DE MULTICIPLITAT LECTO-SENSORIAL, sinó que es justificat i necessari. Adossar al cos un element d’autonomía amb el món. La seva forma de bombolla, el seu us individual , la seva futura independència de connexió , posa en relleu aquesta característica d’aillament personal.El projecte consisteix en un casc que s’implementa en la lectura. La creació d’un dispositiu que interpreta i mostra la traducció de text en estímuls sensorials (so i vibració) simultaniament.

Flying Moon per Julio Lucio

“Control de vol d’una bola interacionat amb els espectadors”
En aquesta instal.lación el vol d’una bola (globus) és controlat per una série de ventiladors. Al col.locar un globus sobre una corrent d’aire vertical, aquest es mantindrà sobre ella degut a la diferència de pressió. Utilitzant una superficie construida amb ventiladors. Una cámara es troba a sobre mirant cap avall. Aquesta camera percep la posició del globus sobre la superficie i també la localització dels espectadors que hi ha al voltant.Així un model matemátic decideix on estará volant la bola depenent del que facin els espectadors.
En el model d’intel.ligencia artificial de la bola hi haurà dues situacions:
1) quan no hi ha espectadors la bola es mourà aleatoriament per la superficie
2) Quan hi ha espectadors es calcularà en temps real una funció de “timidesa” que decidirà cap a quins espectadors es desplaça. La bola serà menys tímida d’apropar-se als grups menors d’espectadors i als que es moguin menys
L’instal.lació està pensada de forma modular. Construïnt moduls de 32 ventiladors (8 d’ample per 4 de llarg) i connectant-los entre ells, podrem dissenyar superficies de vol segons l’espai on la instal.lació sigui muntada

EXPERIMENTAL TELEVISION STUDIO
Neokinok- A/V 8×8
Per Daniel Miracle

La “NKTV-A/V 8×8” és una taula de realització audiovisual analògica en fase de prototipus. La màquina pot servir per fer realitzacions televisives o sessions de videojamimg, ja que permet una gestió dinàmica de 1 a 8 fonts de vídeo i àudio estereo, tant de entrada com de sortida. Es poden connectar càmeres i reproductors de vídeo i àudio per fer una realització automàtica marcant diferents ritmes als canals de vídeo, tant de manera seqüèncial com aleatoria. Aquesta automatització de la realització es pot combinar amb l’interacció dels usuaris, permetent la possibilitat de crear formules televisives participatives. La màquina tracta les fonts de vídeo, àudio i sensors tant d’entrada com de sortida d’una manera experimental a partir de les mescles MUX i MIX.

http://www.neokinok.tv/tiki-index.php?page=A%2FV+Edit+Station+8×8&bl

Aquesta màquina en fase de proves s’ ha utilitzat en la realització d’uns videos del Sónar 2008 per www.vilaweb.tv y www.horitzo.tv


LALALAB.ORG per Clara Boj + Diego Diaz

Els polifacètics artistes valencians que recentment han creat la plataforma de *Dorkbot València ens presentaran els seus últims treballs. Clara Boj i Diego Díaz combinen la seva activitat artística en solitari amb projectes en col·laboració des de l’any 2000. El seu treball se centra principalment en l’observació de l’espai públic i les diverses transformacions (arquitectòniques, tecnològiques, funcionals, socials,…) resultants de la incorporació de les noves tecnologies a l’espai de la *cotidianeidad, a partir de la qual cosa generen instal·lacions que combinen qualitats físiques i virtuals per a intentar generar llaços de continuïtat entre les velles i les noves formes de relació social, entre els vells i els nous espais de comunicació.

http://www.lalalab.com

http://dorkbot.org/dorkbotvalencia/


This entry was posted in Esdeveniments. Bookmark the permalink.

Leave a Reply