El proper Dorkbot serà el dia 14 de Setembre a les 19:00!!

Ben aviat i en aquesta mateixa sintonía més informació sobre el contingut de la propera trobada dorkbòtica. Feliç Estiu!

This entry was posted in no categoritzat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply