Tecnologia musical, audiovisual, avions no tripulats i la màquina de ser un altre. ¡Dorkbot torna!